Proiecte de investiţii

Nr.

crt.

       Data

demarării

-perioada

       DENUMIREA  OBIECTIVULUI

Stadiul de

 finalizare

 

 

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ

 

1.

2008-2010

Modernizare(asfaltare) drumurilor comunale DC83 din

localităţile Buhoci, Bijghir, Coteni şi Dospineşti

DC 83-6Km

    2012

2.

2008-2010

Înfiinţarea reţelei publice de alimentare cu apă şi a reţelei de

canalizare a apelor uzate în localităţile Buhoci, Bijghir,

Coteni şi Dospineşti

 

2010-2014

3.

2010-2015

Înfiinţarea reţelei publice de alimentare cu gaz în

 localităţile Buhoci, Bijghir, Coteni şi Dospineşti

------------

4

    2008

Reactualizare PUG al comunei Buhoci

      2011

5.

2010-2012

Extindere reţea de alimentare cu energie electrică

Dospineşti

2013 E-on

6.

2010-2012

Construcţie şosea(rută ocolitoare) Bacău- Buhoci

------------

7.

2008-2010

Pietruire, reabilitare şi modernizare drumuri comunale şi

uliţe săteşti în toate satele componente ale comunei

 

2008-2013

8.

     2010

Procurarea şi montare lămpi şi becuri pentru iluminatul

public în toate satele componente ale comunei

 

2008-2013

9.

2008-2010

Refacere poduri şi podeţe în localităţile Buhoci, Bijghir,

Coteni şi Dospineşti

 

------------

 

 

CREAREA CONDIŢIILOR OPTIME DE EDUCAŢIE

 

1.

2008-2010

Renovarea grădiniţei existente şi construirea de

grădiniţe în satele comunei

   Buhoci

2010-2012

2.

2008-2010

 Construcţie teren sport şi sală de sport

------------

 

 

                  ACTIVITĂŢI CULTURALE

 

1.

2008-2010

 Construcţie bibliotecă pentru locuitorii comunei Buhoci

------------

2.

2008-2010

Construcţie două cămine culturale în satele Buhoci, Bijghir,

 

------------

3.

   2008

Înfiinţare C.D.I.(Centrul de documentare şi informare)

------------

 

 

DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI COMUNEI

 

1.

2008-2009

Continuarea lucrărilor de modernizare sediu Primărie

2008-2009

2.

2008-2009

Dotarea primăriei cu magazii,garaje şi puncte PSI

Magazie

    2010

3.

2008-2009

Cursuri de calificare ale personalului din

administraţia publică, conform standardelor ISO

din adminstraţie

-----------

4.

    2010

Construcţia unei pieţe(târg) agroalimentar

------------

 

 

ASIGURAREA CONDIŢIILOR PENTRU

ACTIVITĂŢI SPORTIVE

 

1.

2008-2010

Proiectare terenuri de sport în satele Buhoci, Bijghir,

Coteni şi Dospineşti

------------

2.

2008-2010

Construcţie terenuri de sport în satele Buhoci, Bijghir,

Coteni şi Dospineşti

------------

 

 

ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE

PROTECŢIE A MEDIULUI

 

1.

2008-2010

Construcţie groapă de gunoi ecologică

------------

2.

2008-2010

Pregătirea de studii de piaţă, analize de cost beneficiu,

studiu de prefezabilitate,studiu de fezabilitate,evaluari

asupra mediului privind gestionarea deşeurilor şi

 gopodărirea apelor uzate

 

------------

 

 

DEZVOLTAREA ISU

 

1.

2008-2010

Achiziţionarea de autospecială pentru intervenţii în

 caz de incendii

------------

2.

2008-2010

Achiziţionarea de autospecială pentru intervenţii-

descarcerare cu dotările necesare

------------

3.

2008-2010

Achiziţionarea unei ambulanţe pentru populaţia din comună

------------

 

 

ASISTENŢĂ SANITARĂ

 

1.

2008-2010

Construire cabinet stomatologic

------------

2.

2008-2012

Construire centru de îngrijire a persoanelor în

vârstă cu posibilităţi de recreere

------------

3.

2008-2010

Construcţie dispensar medical pentru populaţia

comunei Buhoci

------------

Înapoi


DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate