Autoritatea Locală Buhoci este reprezentată de primar, viceprimar, personal angajat compus din 11 persoane din care 6 sunt funcţionari publici şi 5 personal contactul. Activitatea instituţiei este structurată în compartimente, iar regulamentul de organizare şi funcţionare este actualizat şi corespunde organigramei.

          În componenţa Consiliului Local Buhoci sunt 15 persoane. Cetăţenii se pot adresa Autorităţii locale şi Consiliului Local cu petiţii şi cu orice fel de intervenţii şi cerinţe şi pot de asemenea să participe la şedinţele lunare ale Consiliului. Audienţele se acordă după un grafic orar şi zilnic expus în aşa fel încât fiecare cetăţean interesat să ia cunoştinţă de posiblitatea rezolvării problemelor proprii.

          Din păcate în anul 2012 nici o persoană din cadrul administraţiei publice nu a participat la cursuri de perfecţionare, iar un manager de proiect nu este încă angajat. La nivelul instituţiei centrale local nu a fost elaborat un program de pregătire sau planuri de dezvoltare a carierei, iar personalul este rar promovat.

          La nivel relaţional, există o bună comunicare între autoritate locală-primărie şi celelalte instituţii locale. Un aspect care atrage atenţia îl constituie practica de a nu se încheia acorduri de parteneriat, deci nu se întocmesc procedurile şi mecanismele ce să descrie foarte clar rolul fiecărui partener şi zona sa de acţiune. Conducerea instituţiei are intenţia să depună orice efort pentru atragerea fondurilor necesare dezvoltării comunei având la bază un plan metodologic şi strategic, primul pas important în direcţia dezvoltării.