Proiecte în derulare
 1. TEREN MULTIFUNCȚIONAL  SPORT  SAT  BIJGHIR
 2. TEREN MULTIFUNCȚIONAL  SPORT  SAT  BUHOCI
 3. GRĂDINIȚA SAT BIJGHIR – REABILITARE CAPITALĂ (toalete, centrală termică, recompartimentare, fațade, acoperiș, etc.) – PROIECT PRIN MINISTERUL DEZVOLTĂRII
 4. CONSTRUIRE PEREU BETONAT LA GURA DE EVACUARE A APEI UZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI APĂ-CANAL
 5. ACTUALIZARE PLAN URBANISM GENERAL ( REENS, REGISTRU SPAȚII VERZI ȘI EXTINDERI DE INTRAVILAN, ETC)
 6. EXECUȚIE  LUCRĂRI  DE BRANȘARE / RACORDARE  LA APĂ ȘI  CANALIZARE
 1. RIGOLE BETONATE  ÎN  SATUL  COTENI
 2. RIGOLE BETONATE  ÎN  SATUL  BIJGHIR
 3. MODERNIZARE ILUMINAT  PUBLIC  – CONTRACT SEMNAT CU MINISTERUL DEZVOLTĂRII
 4. ASFALTARE ÎN  SAT  BUHOCI  (PE VALE)
 5. ASFALTARE ÎN  SAT  BIJGHIR
 1. PROIECT „ ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUHOCI, JUDEȚUL BACĂU”
 2. EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚELE DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA BUHOCI
 3. REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE A ȘCOLII GIMNAZIALE BUHOCI
 1. CASĂ PRAZNICALĂ BISERICĂ ORTODOXĂ BIJGHIR
 2. CAPELĂ MORTUARĂ CATOLICĂ SAT BUHOCI
 3. CAPELĂ MORTUARĂ CATOLICĂ SAT BIJGHIR
 4. ORATORIU BISERICĂ CATOLICĂ BIJGHIR
 5. REFACERE MONUMENTUL EROILOR – PAROHIE ORTODOXĂ COTENI