Teritoriul Comunei Buhoci se află situat în partea de NE a judeţului, limitat de:

  •  la   N Comuna  Săuceşti şi  Traian,
  •  la   E  Comuna  Ungureni şi  Traian,
  •  la   S  Comuna Tamaşi,
  •  la  V Comuna  Letea Veche,

graniţa urmărind linia sinuasă a albiei minore a R. Siret.

      Localităţile componente ale Unităţii Administrativ Teritoriale Buhoci sunt:Buhoci, Bijghir,Coteni,Dospineşti şi Buhocel.

Teritoriul comunei Buhoci se încadrează geografic pe malul stâng al bazinului mijlociu al râului Siret,la circa 4,0 km de confluenţa acestuia cu râul Bistriţa,pe o falie de terase şi dealuri colinarede circa 11,3 km pe direcţia N-S şi lăţimea medie de circa 3,7 km,cu o dezvoltare mai mare în partea nordică,datorită lăţimii crescătoare a terasei inferioare.

Teritoriul comunei Buhoci se află aşezat între următoarele coordonate geografice:27 grade la 6 km est longitudine estică şi la 46 de grade şi 30 minute latitudine nordică mai precis în podişul Moldovei în vecinătatea dealurilor Bârladului, pe malul stâng al bazinului mijlociu al râului Siret,la o distanţă de 12 km de municipiul Bacău.

Organizarea teritorială a comunei cât şi a aşezărilor din teritoriu a localităţilor componente care la baza dezvoltării aşezărilor în apropierea căilor de comunicaţii şi a cursurilor de apă asigură o dezvoltare forte bună.