Secțiunea – Proiect de buget 2023

Anexa 1 – Cheltuieli de funcționare, pe care UAT-ul, în mod justificat, nu le poate finanța din venituri proprii, astfel cum sunt definite la art. 5, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273 / 2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023.

Anexa 2 – Situația proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și a proiectelor de dezvoltare locală pentru anul 2023.