Anunt – privind impactul asupra mediului –  Proiect “Autorizarea executarii lucrarilor de construire rigole betonate in Comuna Buhoci, satele Coteni si Bijghir, Judetul Bacau”

Vezi document atașat