ANUNȚ anulare concurs recrutare funcție publicăConsilier I, grad profesional Principal, Compartiment Registru Agricol – Relații cu Publicul

Având în vedere prevederile art. XVII, alin. (8) din Legea nr. 296 / 2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Unitatea Administrativ Teritorială Buhoci, din Județul Bacău, anunță anularea concursului de recrutare funcție publică de Consilier I, grad profesional Principal, din Compartimentul Registru Agricol – Relații cu Publicul, proba scrisă 15.11.2023, ora 1000,  prin Dispoziția Primarului cu nr. 221 din 09.11.2023.

Dosarele de concurs ale candidaților înscriși pot fi ridicate de la sediul Primăriei Comunei Buhoci, de cei în drept, în baza unei solicitări scrise în acest sens.