Comuna BUHOCI, CUI 4455013 isi anunta intentia de a achizitiona prestarea de lucrari de “Construire teren multifunctional, modern, de sport, pentru Scoala Gimnaziala Buhoci, Structura Buhoci, comuna Buhoci, judetul Bacau

Document anexat prezentului anunt.

Vezi document atașat