Comuna Buhoci, CUI 4455013 isi anunta intentia de a achizitiona prestarea de lucrari de Construire a unui pereu din beton pentru protejarea taluzului in zona de evacuare ape uzate, Comuna Buhoci, Judetul Bacau

Vezi document atașat