PROIECTE  FINALIZATE:

 

 1. ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ  SAT  BUHOCI
 2. ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ  VECHE  SAT  BIJGHIR
 3. ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ  NOUĂ  SAT  BIJGHIR
 4.  ACHIZITIE  BULDOEXCAVATOR
 5. ACHIZIȚIE STAȚIE  DE  TRATARE A APEI – PROIECT APĂ ȘI CANAL

 

PROIECTE  ÎN  DERULARE  (Șantiere în lucru):

 

 1. TEREN MULTIFUNCȚIONAL  SPORT  SAT  BIJGHIR
 2. TEREN MULTIFUNCȚIONAL  SPORT  SAT  BUHOCI
 3. GRĂDINIȚA SAT BIJGHIR – REABILITARE CAPITALĂ (toalete, centrală termică, recompartimentare, fațade, acoperiș, etc.) – PROIECT PRIN MINISTERUL DEZVOLTĂRII
 4. CONSTRUIRE PEREU BETONAT LA GURA DE EVACUARE A APEI UZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI APĂ-CANAL
 5. ACTUALIZARE PLAN URBANISM GENERAL ( REENS, REGISTRU SPAȚII VERZI ȘI EXTINDERI DE INTRAVILAN, ETC)
 6. EXECUȚIE  LUCRĂRI  DE BRANȘARE / RACORDARE  LA APĂ ȘI  CANALIZARE

 

PROIECTE  AFLATE  ÎN  PROCEDURĂ DE AUTORIZARE ȘI DE ATRIBUIRE   CĂTRE CONSTRUCTOR:

 

 1. RIGOLE BETONATE  ÎN  SATUL  COTENI
 2. RIGOLE BETONATE  ÎN  SATUL  BIJGHIR
 3. MODERNIZARE ILUMINAT  PUBLIC  – CONTRACT SEMNAT CU MINISTERUL DEZVOLTĂRII
 4. ASFALTARE ÎN  SAT  BUHOCI  (PE VALE)
 5. ASFALTARE ÎN  SAT  BIJGHIR
   

 

PROIECTE DEPUSE SPRE FINANȚARE

 1. PROIECT „ ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUHOCI, JUDEȚUL BACĂU”
 2. EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚELE DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA BUHOCI
 3. REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE A ȘCOLII GIMNAZIALE BUHOCI

 

SUSȚINERE DIN PARTEA PRIMĂRIEI

 1. CASĂ PRAZNICALĂ BISERICĂ ORTODOXĂ BIJGHIR
 2. CAPELĂ MORTUARĂ CATOLICĂ SAT BUHOCI
 3. CAPELĂ MORTUARĂ CATOLICĂ SAT BIJGHIR
 4. ORATORIU BISERICĂ CATOLICĂ BIJGHIR
 5. REFACERE MONUMENTUL EROILOR – PAROHIE ORTODOXĂ COTENI