Comuna Buhoci, din Judetul Bacau, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice in cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Buhoci – Referent Clasa III, grad profesional debutant

Vezi document atașat