Anunț organizare licitație publică deschisă valorificare bunuri imobile – preț diminuat