Anunț privind examenul de promovare – ieșire din debut – pentru personalul contractual U.A.T. Buhoci, Jud. Bacău