COMUNA BUHOCI  prin primar Iștoc Cristian, titular al proiectului “Modernizare infrastructura rutieră în comuna Buhoci, judetul Bacău” propus a se realiza în comuna Buhoci, satele Buhoci și Bijghir, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni pana joi, intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Vezi document