Avand in vedere faptul ca in data de 30.11.2021 este declarata zi nelucratoare, S.C SOMA S.R.L, va aduce la cunostinta urmatoarele :

In data de 30.11.2021 S.C SOMA S.R.L. va efectua activitatea de colectare si transport a deseurilor reziduale si a deseurilor reciclabile de pe raza UAT BUHOCI conform programului normal de lucru in intervalul de lucru in intervalul orar 07:00 – 17:00

Soma.25.11.2021