Anunt public – Comuna Buhoci, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Executarea lucrarilor de construire a unui pereu din beton pentru protejarea taluzului in zona de evacuare ape uzate”, amplasat in Comuna Buhoci, Judetul Bacau.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr, 23, Bacau, in zilele de luni – joi, intre orele 8 – 16,30  si vineri intre orele 8 – 14,00, cat si la urmatoarea adresa de internet:  http://apmbc.anpm.ro.

Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bacau.