Termene de eliberare acte de identitate  și  vize de reședință  – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tamași

Conform Dispoziţiei nr. 3382622/19.05.2023, a Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul M.A.I. termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful S.P.C.L.E.P., în situația în care sunt necesare verificări suplimentare.

Începând cu data de 22.05.2023 termenul de eliberare, acolo unde nu sunt necesare verificări suplimentare, este:

– carte de identitate – minim 20 de zile calendaristice*

– carte de identitate provizorie – 5 zile lucrătoare*

– viza de reședință (flotant) – 3 zile lucrătoare*


ATENȚIE *nu se iau în calcul ziua depunerii și zilele nelucrătoare/sărbători legale

IMPORTANT: Prin excepție, cetățeanul care nu deține act de identitate valabil, poate solicita până la eliberarea noii cărți de identitate, un act de identitate provizoriu valabil 45 de zile doar pe teritoriul României.  Va fi necesară prezentarea taxei de 1 leu și a 2 poze tip buletin (3/4 cu bandă albă de 7 mm).

NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea actului în regim de urgenţă.

Pentru cazuri temeinic justificate, se poate reduce termenul de soluţionare numai pe bază de audienţă prin completarea cererii de audiență.

Pentru eliberarea actelor de identitate într-un termen mai mic decât cel afișat este obligatorie atașarea documentelor justificative.