ROMÂNIA

JUDEȚUL  BACĂU

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUHOCI

Str. Constantin Popovici, nr. 13

Sat Buhoci, Comuna Buhoci, Județul Bacău

 

Nr.   8862   din   07.12.2023

 

 

ANUNȚ

 

 

Primăria Comunei Buhoci, din Județul Bacău, organizează licitație publică deschisă pentru valorificarea prin vânzare a următoarelor bunuri imobile, astfel:

 

Nr. crt. DENUMIRE  BUN PREȚ  DE  PORNIRE
1. 44 bucăți tuburi de beton pentru cămine apometre 202 lei / buc.

 

2. 6 bucăți profil fereastră PVC Romplast – 4 camere, sticla FLOW pachet 24, 122 cm x 84 cm 326 lei / buc.
3. 16 bucăți profil fereastră PVC Romplast – 4 camere, sticla FLOW pachet 24, 215 cm x 146 cm 425 lei / buc.
4. 3 bucăți uși duble PVC Romplast – 4 camere, sticla FLOW pachet 24, 210 cm x 155 cm 874 lei / buc.
5. 1 bucată ușă dublă PVC Romplast – 4 camere, sticla FLOW pachet 24, 255 cm x 153 cm 1052 lei / buc.
6. 8 bucăți uși duble PCV Romplast – 4 camere, sticla FLOW pachet 24, 210 cm x 95 cm 474 lei / buc.

 

Caietul de sarcini se procură de la registratura Primăriei Comunei Buhoci, cu sediul în str. Constantin Popovici, nr. 13, Sat Buhoci, Comuna Buhoci, Județul Bacău.

Data limită pentru depunerea ofertelor:    21.12.2023, ora  830

                Licitația va avea loc în data de  21.12.2023, ora   1100.

 

Conducerea U.A.T. BUHOCI,