ARDEREA MIRIȘTILOR ȘI A VEGETAȚIEI USCATE ESTE STRICT INTERZISĂ!

Primăria Comunei Buhoci, Judetul Bacau reamintește cetatenilor Comunei Buhoci că arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă, constituie contravenție și se sancționează! 

Conform legii, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți și amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Proprietarii și deținătorii de terenuri cu titlu sau fără titlul, au obligația de a NU arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență. Vinovații vor fi sancționați cu amenzi de la 3.000 la 6.000 lei, persoanele juridice vor fi sanctionate cu amenzi de la 25.000 lei la 50.000 lei.

Arderea miriștilor, stufului și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă dacă aceste fapte au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană animală sau vegetală.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, facem apel la cetăţenii comunei Buhoci să respecte măsurile de prevenire a incendiilor.