comunicat_presa_rabla_local-2022_11_02

COMUNICAT DE PRESĂ
Informații referitoare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate
Administrația Fondului pentru Mediu intenționează să simplifice procedurile de accesare a
proiectelor finanțate din Fondul pentru mediu prin descentralizarea unor programe, cu ajutorul
primăriilor care se vor implica direct în analiza și implementarea proiectelor, așa cum este cazul
Programului de casare a autovehiculelor uzate.
În acest context, ghidul Programului privind casarea autovehiculelor uzate va suferi
modificări, urmând ca sesiunea de lansare să aibă loc în prima parte a anului 2023.
Perioada și modalitatea de depunere a cererilor de finanțare, însoțite de documentația aferentă,
se vor stabili prin dispoziția președintelui AFM.