Distribuție recipiente pentru utilizatori non-casnici

Începând cu luna august 2021 persoanele juridice (agenți economici și instituții publice) din Municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe mai jos enumerate beneficiază gratuit de recipiente de precolectare ale deșeurilor municipale pe care le generează.

Persoanele juridice care își desfășoară activitatea în localitățile unde SOMA colectează separat deșeurile municipale pot solicita dotarea gratuită cu recipiente de precolectare atât timp cât dețin și își desfășoară activitatea într-o curte proprie unde recipientele pentru deșeuri pot fi amplasate și unde există acces pentru autospecialele de colectare.

Recipientele vor fi atribuite numai acestor persoane juridice și nu acelora care depun deșeurile generate la punctele publice de precolectare (ex. agenți economici care își desfășoară activitatea în spații aflate la parterul blocurilor și nu dețin curți proprii unde pot fi amplasate recipientele).

Recipientele de precolectare de care vor beneficia persoanele juridice vor fi atribuite în funcție de numărul de salariați pe care persoana juridică în cauză îi are pentru punctul de lucru pentru care solicită astfel de recipiente, de profilul de activitate precum și de mărimea spațiului pentru amplasarea acestora.

Recipientele de precolectare pot fi eurocontainere de 1,1 mc sau europubele de 120 litri. Acestea vor fi în număr suficient pentru asigurarea unui volum suficient de depozitare între două colectări succesive. Recipientele vor avea colorit distinct pentru fiecare fracție de deșeu căreia le sunt destinate respectiv: culoare neagră pentru deșeuri reziduale, culoare albastră pentru deșeurile de hârtie și carton, culoare galbenă pentru deșeurile de plastic și metal, culoare verde pentru deșeurile de sticlă.

În concluzie:

În cazul în care sediul / punctul Dvs. de lucru dispune de curte proprie și este posibil accesul autospecialei de colectare și transport la limita proprietății pentru colectare, vă rugăm să completați informațiile din formular ( click pe link ) pentru a le putea analiza și a vă aloca recipientele de precolectare necesare.