Hotararea nr. 49 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Buhoci

Vezi document atașat