Nr: 12 din: 16032015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea prelungirii cu 6 luni a contractului de finantare privind implementarea proiectului integrat "Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare comuna Buhoci, judetul Bacau