Nr: 14 din: 27032019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea obiectivului de investitii "Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Buhoci" si aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru sustinerea acestui obiectiv