Nr: 14 din: 27032019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea obiectivului de investitii "Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Buhoci" si aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru sustinerea acestui obiectiv

Print Friendly, PDF & Email