Nr: 16 din: 31032015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind intocmirea si sustinerea unui studiu de fezabilitate privind extinderea retelei electrice in conformitate cu PUG-ul existent si cererile cetatenilor