Nr: 20 din: 30042015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reparatii capitale Scoala Buhocel"