Nr: 20 din: 15042019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Buhoci pentru anul 2019