Nr: 23 din: 15042019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL nr. 106 din 19.12.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Construire teren de sport multifunctional, modern, pentru Scoala Gimnaziala Buhoci, structura Buhoci, Comuna Buhoci, Judetul Bacau"