Nr: 24 din: 14052015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind neaderarea la un alt parteneriat ce va implementa SDL cu finantare prin PNDR 2014-2020, precum si desemnarea persoanei care va reprezenta UAT Comuna Buhoci in cadrul Gal "Confluente Moldave"