Nr: 28 din: 30062015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 3 luni a contractului de finantare privind implementarea proiectului integrat "Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare comuna Buhoci, judetul Bacau"