Nr: 33 din: 26062019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau