Nr: 41 din: 31072019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 30 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Buhoci