Nr: 46 din: 29082019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 22,5 mp de teren apartinand domeniului public al UAT Buhoci