Nr: 61 din: 30102019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL nr. 82 / 26.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal, sat Bijghir, comuna Buhoci, judetul Bacau"