Nr: 64 din: 30102019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Buhoci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii contractului de concesiune servicii: "Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare si transport deseuri in Mun. Bacau si 22 comune limitrofe"