Nr: 11 din: 31012024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA asupra terenului apartinand domeniului public al comunei Buhoci, in vederea executarii lucrarii" Modernizare LEA JT PTA 3 BUHOCI, judet Bacau"