Nr: 12 din: 19022020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Buhoci pentru anul 2020