Nr: 12 din: 30032021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul " Asociatiei de Dezvoltare Intercomunala pentru Salubrizare Bacau"