Nr: 13 din: 31012024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pentru modificarea HCL nr.62 din 12.09.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico- economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN SATELE BUHOCI, DOSPINESTI, BIJGHIR, COTENI, COMUNA BUHOCI, JUDETUL BACAU " aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii" Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.