Nr: 14 din: 24032023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind respingerea Proiectului de Hotarare pentru demararea procedurilor necesare licentierii ANRSC a Serviciului de alimentare cu apa si canalizare din comuna Buhoci