Nr: 14 din: 30032021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Cu privire la aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2020 la nivelul comunei Buhoci, judetul Bacau