Nr: 14 din: 31032020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”