Nr: 15 din: 31012018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificării denumirii bunului de la poziția 19, coloana 4 și anularea pozițiilor nr.22 și nr.26 din inventarul aparținând domeniului public al comunei Buhoci