Nr: 23 din: 28022018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de Specialitate al primarului UAT Buhoci