Nr: 23 din: 31052021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea demararii procedurilor privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1269 mp, teren apartinand domeniului privat al comunei Buhoci, judetul Bacau, pentru construire spatiu comercial