Nr: 25 din: 31052022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea contributiei UAT Buhoci la ADI Zona Metropolitana Bacau