Nr: 28 din: 25042024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare - operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD. S.A. și privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport nr. 1211/4003/06.05.2021 încheiat cu SC SOMA SRL.