Nr: 3 din: 30012020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind constituirea unui drept de uz si a unui drept de servitute asupra terenului in suprafata de 15,5 mp, teren apartinand domeniului public al comunei Buhoci, sat Dospinesti, judetul Bacau, pentru executarea lucrarii ,,Racordare la reteaua electrica locuinta amplasata in localitatea Dospinesti, comuna Buhoci, judetul Bacau ’’(Hanul Siminica)