Nr: 31 din: 29062022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Buhoci, judetul Bacau