Nr: 32 din: 30062020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL nr 78/09.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Construire rigole betonate in satele Coteni si Bijghir" in comuna Buhoci